वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, आपले स्वागत करीत आहेत.

महाराष्ट्र राज्य वैद्यकशास्त्र व त्यावरील संशोधन आणि अन्न व औषध या संदर्भातील कायदयाचे प्रशासन व विनियमन करणारे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग हा विभाग आहे.

अधिक वाचा

  • माननीय सचिवश्री. सौरभ विजय
    माननीय सचिव

फोटो गॅलरी