अन्न व औषध प्रशासन

प्रस्तावना

अन्न व औषध प्रशासन ही वैद्यकिय शिक्षण व औषधी दव्ये विभाग, मंत्रालय यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणारी यंत्रणा आहे. अन्न व औषध प्रशासनाची सुरुवात दिनांक 15 मे, 1947 रोजी ड्र्ग कंट्रोल अडमिस्ट्रेशन या नावाने झाली.

अधिक

अन्न व औषध प्रशासनाचे ध्येय

नागरीकांना उत्तम प्रतीचे औषधे / सौंदर्य प्रसाधने आणि सुरक्षित व आरोग्यदायी अन्न पदार्थ उपलब्ध करुन देणे त्याचबरोबर माफक दरात औषधे उपलब्ध करुन देणे हे अन्न व औषध प्रशासनाचे अत्यंत महत्वाचे ध्येय आहे. त्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासन सातत्याने कार्यरत आहेत.

अधिक

अन्न व औषध प्रशासनाची दृष्टी

अधिक

उद्दिष्ट्ये/कर्तव्ये

अधिक

अधिकाऱ्यांचा संपर्क तपशील

अधिक

तक्रार निराकरण पध्दत

अधिक

नागरिकांची सनद

अधिक

संघटनात्मक तक्ता

अधिक